impressum

TEAMVISION sport GmbH
Büro Marc Bator
Kurfürstendamm 194
10707 Berlijn
team@teamvisionsports.de

p +49 30 700 159 711
f +49 30 700 159 510
Alle rechten voorbehouden.

De informatie en het materiaal op deze website zijn intellectueel eigendom van Marc Bator en vertegenwoordigen de meest recente informatie op het moment van publicatie. Elke garantie of waarborg met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van de op deze website aangeboden informatie en materialen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook voor de websites die via zogenaamde Hyperlinks worden gelinkt. Marc Bator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De informatie op marcbator.de vormt geen wettelijke garantie. Marc Bator behoudt zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie of materialen aan te brengen. Aan het hier gepubliceerde materiaal kunnen geen wettelijke aanspraken worden ontleend.

Aanbiedingen en eventuele onderdelen daarvan zijn uitsluitend vrijblijvend. Marc Bator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie of het materiaal op deze website. Er bestaan geen wettelijke rechten of verplichtingen tussen Marc Bator, de individuele gebruiker van de website of een derde partij.

De hier getoonde informatie is eigendom van Marc Bator. Het is de meest actuele stand van zaken op het moment van publicatie.

Een groot “dankwoord” aan Jim Rakete, Thorsten Jander, Henning Scheffen, André Kowalski, Team Sunweb, ARD, Stephan Hoyer, Jörg-Rainer Utech, das Bundespresseamt, Getty Images en Burkhard Sielaff voor de foto’s in de afzonderlijke menu’s.

Marc Bator is niet aansprakelijk voor mededelingen die via e-mail worden verzonden met betrekking tot de vastgestelde data of termijnen en de vertrouwelijkheid.

Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegdheid is Berlijn.

Houd er rekening mee dat de Duitse versie de originele versie van de tekst is. De Engelse versie is slechts een vertaling en alleen voor informatieve doeleinden en is daarom niet juridisch bindend. Onze website is onderworpen aan de Duitse wetgeving en daarom zijn de feiten van de zaak zoals vermeld in de oorspronkelijke Duitse tekst.